پایان نامه ارشد

c (1986)

دانشكده برق و كامپيوتر پايان‏نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسی پزشکی عنوان: بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM- استاد راهنما: دكتر کرمی دانشجو: حسین زمانی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1997)

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی گروه: آب و هواشناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتهي آب و هوا شناسی گرايش شهری عنوان فارسي آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1987)

دانشکده آموزشهای الکترونیکی پايان ‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک) بهینه سازی خرید دارو با استفاده از دادهکاوی به کوشش محمد مهدی تورنجی استاد راهنما: دکتر رضا بوستانی بهمن ۱۳۹3 به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1998)

تعهدنامهی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاه دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد در رشتهی جغرافیا طبیعی گرایش تغییرات آب وهوایی عنوان: آشکارسازی تغییرات بارش استان کرمانشاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1988)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی موضوع: بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جادهای شهری با افراز خطوط جادهای و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1989)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی اجتماعی عنوان: بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1990)

دانشکده هنر و معماری پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی ( برنامه ریزی شهری) تاثیر کاربری ها و تراکم های شهری بر وقوع سوانح ترافیکی و تحلیل توزیع فضایی آنها ( نمونه موردی شهر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1991)

دانشگاه صنعتی ارومیه پردیس دانشگاهی گروه مهندسی صنایع عنوان : تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه پژوهشگر : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1992)

تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون تقدیم به همسر و والدین مهربانم که در این راه یاری ام نمودند با تشکر فراوان از شرکت دارو های گیاهی دینه ایران و پرسنل ادامه مطلب…

By 92, ago