پایان نامه ارشد

c (2025)

1-1 مقدمه هدف اصلی گزارشگري مالي1 فراهم كردن اطلاعاتي مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری برای تصميم گيري استفاده کنندگان ذي نفع است. سهامداران كه بخش عمده اي از استفاده كنندگان صورت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2026)

معاونت پژوهش و فن آوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2027)

به نام خدا معاونت پژوهش وفن آوری واحد دامغان منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2028)

چکيده هدف اصلی اين پژوهش، بررسی تطبيقی بورس اوراق بهادار ايران با ساير بورس های جهان است و جايگاه بورس ايران را از نظر بازدهی،ريسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2029)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه جغرافیا رشته جغرافیای سیاسی پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) عنوان تحقیق: نقش ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان استاد راهنما: دکتر یوسف زین العابدین استاد مشاور: دکتر رضا سیمبر نگارش: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2019)

مطالعه تطبیقی جنبشهای بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثریت اخلاقی وطالبان به کوشش: احسان حمیدیزاده استاد راهنما: دکتر حلیمه عنایت آبان ماه 1393 تقدیم : به ماردم که آموزندۀ محبت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2030)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی حسابداری پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری عنوان: اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دکترسینا خردیار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2020)

دانشکده علوم پایه گروه فیزیک هستهای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هستهای موضوع: مطالعه چگالي تراز هستهاي با استفاده از مدل لایهای استاد راهنما: دکتر محمد رضا پهلوانی استاد مشاور: دکتر امید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2021)

دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی گروه جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی – گرایش جمعیت شناسی عنوان مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (49 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2022)

دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوههای روستای سیوند شهرستان مرودشت، استان فارس به کوشش سیده زهرا موسوی کردشولی استاد راهنما دکتر احمد ادامه مطلب…

By 92, ago