پایان نامه ارشد

c (2021)

دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی گروه جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی – گرایش جمعیت شناسی عنوان مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (49 – ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2020)

دانشکده علوم پایه گروه فیزیک هستهای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک هستهای موضوع: مطالعه چگالي تراز هستهاي با استفاده از مدل لایهای استاد راهنما: دکتر محمد رضا پهلوانی استاد مشاور: دکتر امید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2019)

مطالعه تطبیقی جنبشهای بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثریت اخلاقی وطالبان به کوشش: احسان حمیدیزاده استاد راهنما: دکتر حلیمه عنایت آبان ماه 1393 تقدیم : به ماردم که آموزندۀ محبت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2018)

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع مسئله مکان یابی- تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده استراتژی محور با تقاضای برنولی استاد راهنما: دکتر ایرج مهدوی استاد مشاور: مهندس مهدی امیری عارف دانشجو: حسن اسدی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2017)

دانشکده علوم بخش فیزیک پایاننامه کارشناسی ارشد فیزیک (گرایش نظری و اختر فیزیک) عنوان: لایههای سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی پژوهشگر: اسحاق محمودی استادان راهنما: دکتر محمدحسین دهقانی دکتر سیدحسین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2016)

دانشکده آموزشهای الکترونیکی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کنترل غیرخطی بهینهی جرثقیلهای حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی وابسته به حالت(SDRE) در حضور اغتشاش باد به کوشش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2015)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکدۀ مهندسی مکانیک پایان نامۀ کارشناسی ارشد عنوان: کنترل ربات دو پا در حال جابجایی جسم به وسیله الگوریتم امپدانس چندگانه استاد راهنما: دکتر سید علی اکبر موسویان نگارش: سید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2014)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی عنوان : روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2013)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی عنوان: تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2012)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم عنوان: تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی ادامه مطلب…

By 92, ago